om SmagDjursland

 

SmagDjursland Netværk. 

På ekstraordinær generalforsamling i 2017 vedtog generalforsamlingen at ændre SmagDjursland fra at være en forening med registreret medlemskab til et Fødevarenetværk med nedenstående formål og  retningslinier.

Formål:

 • At formidle samarbejde mellem producenter, virksomheder og brancher for specialfødevarer
 • At drive hjemmesiden www.smagdjursland.dk

Retningslinier:

 • Alle som producerer, forarbejder eller forhandler specialfødevarer med lokal identitet og relation til Djursland, kan være medlem af SmagDjursland Netværk.
 • Der opkræves ikke årskontingent
 • Medlemmer optages på hjemmesiden www.SmagDjursland.dk
 • Den aktuelle formue i foreningen SmagDjursland overføres uændret til SmagDjursland Netværk.
 • SmagDjursland Netværk ledes af to personer, som vælges for to år på netværksmøde afholdt af SmagDjursland Netværk. Første gang på ekstrardinær generalforsamling i SmagDjursland for hhv. 1 og 2 år
 • Medlemmer kan, efter aftale med den valgte ledelse, indkalde til netværksmøde, invitere til og afholde arrangementer som passer med netværkets formål.                     

Valg til ledelsen og kasserer for SmagDjursland netværk:

 • Christian Thomsen, Stiilbjerg Frugt & Bær
 • Peter Drejer, Høbjerg Gartneri, kasserer
 • Helge Bülov, Helges Most & Grønt